Videos

Linus Malm, Isabelle Lindsund och Per Bjälnes berätta om IoT och BIM, på Tyréns uppkopplade kontor. Bli medlem eller partner för att ta del av hela föredraget. Läs mer på www.officeinsights.se

Here you can find some short videos from our previous events. Our members can see the videos in their full lengths.

Sofia Rangmar från Willhem presenterar “Enkel vardag, smart energi och digital förvaltning – så tar vi visionen till nästa nivå”.
Våra medlemmar får tillgång till alla föreläsningar i sin helhet. Läs mer om detta här http://www.iotonsite.se/medlemskap/

Johan Falk från Intel och Fredrik Sandqvist från Coor presenterar “Ett ekosystem för att driva innovation inom facility management”.
Våra medlemmar får tillgång till alla föreläsningar i sin helhet. Läs mer om detta här http://www.iotonsite.se/medlemskap/

Koen Matthijs från MCS Group presenterar “Smart Buildings and The Internet of Real Estate Things: from hype to value”.
Våra medlemmar får tillgång till alla föreläsningar i sin helhet. Läs mer om detta här http://www.iotonsite.se/medlemskap/

Sima Ghaemi från Skanska Fastigheter presenterar “Framtidens krav på byggnader och sakernas internets påverkan på våra arbetsplatser – en framåtblickande avslutningstal”.
Våra medlemmar får tillgång till alla föreläsningar i sin helhet. Läs mer om detta här http://www.iotonsite.se/medlemskap/

Yacir Persson Chelbat från Securitas presenterar “Påverkan av IoT och BigData på säkerhetsbranschen – En transformation som öppnar för nya tjänster och utmaningar”.
Våra medlemmar får tillgång till alla föreläsningar i sin helhet. Läs mer om detta här http://www.iotonsite.se/medlemskap/

Tina Karlberg från Siemens presenterar “Intelligensens i byggnader – att förutspå fel och driva utifrån nuvarande behov”.
Våra medlemmar får tillgång till alla föreläsningar i sin helhet. Läs mer om detta här www.iotonsite.se/medlemskap

Henrik Nyström och Niklas Thulin från Enfo presenterar “Den digitala dimensionens påverkan på FM”.
Våra medlemmar får tillgång till alla föreläsningar i sin helhet. Läs mer om detta här http://www.iotonsite.se/medlemskap/

Stefan Fölster från Reforminstitutet presenterar “Robotrevolutionen – Facility Management i den nya maskinåldern”.
Våra medlemmar får tillgång till alla föreläsningar i sin helhet. Läs mer om detta här http://www.iotonsite.se/medlemskap/

På Football Addicts kontor arbetar 33 personer på totalt 670 kvadratmeter och 3 plan. Innan de flyttade in i sitt nya kontor var ett stort problem att de satt för trångt. När de då planerade för sitt nya kontor fick alla medarbetare vara med och bestämma.

Santa Maria och Paulig Professional flyttade in i sitt nya aktivitetsbaserade kontor den 29 februari 2016 med 180 medarbetare. Tanken när man kommer in på kontoret är att det ska avspegla Paulig Groups mission ”Exploring Great Taste”
.Bli medlem eller partner och ta del av hela föredraget. Besök www.officeinsights.se

Mathias Carlzon från SAAB. Bli medlem eller partner och ta del av hela föredraget. Besök officeinsights.se

Att ändra kontor och arbetssätt är ett omfattande arbete där man behöver omtolka strategier till en plan av aktiviteter som leder fram till ett fysiskt kontor och ett arbetssätt.Lars kommer dela med sig av deras sätt att gå från strategisk plan till ett färdigt resultat genom att berätta om själva processen för förändring, alltifrån hur vi organiserat oss, vilka beslutsunderlag som behövs, vilka beslut som togs under vägen och slutligen erfarenheter från förändringsresan.
Bli medlem eller partner och ta del av hela föredraget. Besök www.officeinsights.se

Den moderna tekniken möjliggör ett mobilt och flexibelt arbetssätt där arbetet för många av oss allt mindre blir en plats du går till, utan är något vi utför, oavsett vart vi befinner oss och oavsett vilken enhet vi använder. Joakim kommer dela med sig av hur vi tar vara på möjligheterna för att både vara produktiva och behålla hälsan samt hur vi kan minska risken för digitalstress genom att med teknikens hjälp sätta sunda gränser mellan jobb och privatliv.
Bli medlem eller partner och ta del av hela föredraget. Besök www.officeinsights.se

Kent Magnusson från WeOffice För att bygga ett kontor behöver vi förstå medarbetarnas behov och ledningens vision. Under föreläsningen berättar Kent vilka parametrar man behöver tänka på för att ta fram en fysisk layout som matchar organisationens framtida behov men också hur man kan stötta organisationen för att resan till det nya arbetssättet ska genomsyras av engagemang.
Bli medlem eller partner och ta del av hela föredraget. Besök www.officeinsights.se

Det moderna arbetslivet kan ställa andra krav på ledarskap och självledarskap. Hur förhåller sig chefer och medarbetare till detta, vilka strategier och relationer växer fram, när man inte sitter på fasta platser på kontoret och har många tekniska kanaler som möjliga att kommunicera genom?
Bli medlem eller partner och ta del av hela föredraget. Besök www.officeinsights.se

Hur ska vi organisera för innovation? Hur ska vi både kunna vara kreativa och hinna springa på alla andra bollar? Att komma med nya initiativ, idéer eller att sätta igång projekt innebär ofta en insats som går utanför det vanliga arbetet. Dessutom har själva ordet innovation en ryggsäck av olika föreställningar, så vad menar vi egentligen med innovation? Under seminariet vill Leif Denti, forskare vid Göteborgs universitet, klä av ordet innovation, ta ned innovationshetsen på jorden och ge dig handfasta och konkreta tips om hur du kommer igång. Bli medlem eller partner och ta del av hela föredraget. Besök www.officeinsights.se

Moderna arbetsplatser ska uppmuntra till möten och interaktioner där rörelse och miljöbyte blir en del av arbetsdagen. Möjligheterna att skapa en trivsam arbetsplats är många. Hanterar man dessa rätt kan det nya kontoret bli ett lyft för både välmående och produktivitet på jobbet. Malin kommer dela med sig av sina erfarenheter där hon med fokus på ergonomifrågor skapar en attraktiv och hälsosam arbetsplats i en global koncern.
Bli medlem eller partner och ta del av hela föredraget. Besök www.officeinsights.se

Forskning visar att dåliga kontorsmiljöer leder till mindre inspirade medarbetare som är oftare sjuka. Detta har att göra med alltifrån inredning till dålig inomhusklimat som förutom att påverka medarbetarna negativt även leder till produktivitetsbortfall och högre energikonsumption. Hur kan vi skapa hälsosamma arbetsplatser som också är hållbara över tid?
Bli medlem eller partner och ta del av hela föredraget. Besök www.officeinsights.se

På Football Addicts kontor arbetar 33 personer på totalt 670 kvadratmeter och 3 plan. Innan de flyttade in i sitt nya kontor var ett stort problem att de satt för trångt. När de då planerade för sitt nya kontor fick alla medarbetare vara med och bestämma.

Santa Maria och Paulig Professional flyttade in i sitt nya aktivitetsbaserade kontor den 29 februari 2016 med 180 medarbetare. Tanken när man kommer in på kontoret är att det ska avspegla Paulig Groups mission ”Exploring Great Taste”
.Bli medlem eller partner och ta del av hela föredraget. Besök www.officeinsights.se

Mathias Carlzon från SAAB.
Bli medlem eller partner och ta del av hela föredraget. Besök officeinsights.se

Lars Svanerud från Lantmäteriet.
Att ändra kontor och arbetssätt är ett omfattande arbete där man behöver omtolka strategier till en plan av aktiviteter som leder fram till ett fysiskt kontor och ett arbetssätt.Lars kommer dela med sig av deras sätt att gå från strategisk plan till ett färdigt resultat genom att berätta om själva processen för förändring, alltifrån hur vi organiserat oss, vilka beslutsunderlag som behövs, vilka beslut som togs under vägen och slutligen erfarenheter från förändringsresan.
Bli medlem eller partner och ta del av hela föredraget. Besök www.officeinsights.se

Joakim Berg från Atea.
Den moderna tekniken möjliggör ett mobilt och flexibelt arbetssätt där arbetet för många av oss allt mindre blir en plats du går till, utan är något vi utför, oavsett vart vi befinner oss och oavsett vilken enhet vi använder. Joakim kommer dela med sig av hur vi tar vara på möjligheterna för att både vara produktiva och behålla hälsan samt hur vi kan minska risken för digitalstress genom att med teknikens hjälp sätta sunda gränser mellan jobb och privatliv.
Bli medlem eller partner och ta del av hela föredraget. Besök www.officeinsights.se

Kent Magnusson från WeOffice
För att bygga ett kontor behöver vi förstå medarbetarnas behov och ledningens vision. Under föreläsningen berättar Kent vilka parametrar man behöver tänka på för att ta fram en fysisk layout som matchar organisationens framtida behov men också hur man kan stötta organisationen för att resan till det nya arbetssättet ska genomsyras av engagemang.
Bli medlem eller partner och ta del av hela föredraget. Besök www.officeinsights.se

Lena Lid Falkman från Handelshögskolan.
Det moderna arbetslivet kan ställa andra krav på ledarskap och självledarskap. Hur förhåller sig chefer och medarbetare till detta, vilka strategier och relationer växer fram, när man inte sitter på fasta platser på kontoret och har många tekniska kanaler som möjliga att kommunicera genom?
Bli medlem eller partner och ta del av hela föredraget. Besök www.officeinsights.se

Leif Denti från Göteborgs Universitet.
Hur ska vi organisera för innovation? Hur ska vi både kunna vara kreativa och hinna springa på alla andra bollar? Att komma med nya initiativ, idéer eller att sätta igång projekt innebär ofta en insats som går utanför det vanliga arbetet. Dessutom har själva ordet innovation en ryggsäck av olika föreställningar, så vad menar vi egentligen med innovation? Under seminariet vill Leif Denti, forskare vid Göteborgs universitet, klä av ordet innovation, ta ned innovationshetsen på jorden och ge dig handfasta och konkreta tips om hur du kommer igång.
Bli medlem eller partner och ta del av hela föredraget. Besök www.officeinsights.se

Malin Moosberg från AB Volvo.
Moderna arbetsplatser ska uppmuntra till möten och interaktioner där rörelse och miljöbyte blir en del av arbetsdagen. Möjligheterna att skapa en trivsam arbetsplats är många. Hanterar man dessa rätt kan det nya kontoret bli ett lyft för både välmående och produktivitet på jobbet. Malin kommer dela med sig av sina erfarenheter där hon med fokus på ergonomifrågor skapar en attraktiv och hälsosam arbetsplats i en global koncern.
Bli medlem eller partner och ta del av hela föredraget. Besök www.officeinsights.se

Ulrike Rahe från Chalmers.
Forskning visar att dåliga kontorsmiljöer leder till mindre inspirade medarbetare som är oftare sjuka. Detta har att göra med alltifrån inredning till dålig inomhusklimat som förutom att påverka medarbetarna negativt även leder till produktivitetsbortfall och högre energikonsumption. Hur kan vi skapa hälsosamma arbetsplatser som också är hållbara över tid?
Bli medlem eller partner och ta del av hela föredraget. Besök www.officeinsights.se

Katarina Graffman från InCulture.
Har alla organisationer som arbetar aktivitetsbaserat samma arbetssätt? Hur varierar arbetssättet beroende på organisationernas specifika förutsättningar, möjligheter och/eller utmaningar? Föreläsningen kommer beröra hur genomförandeprocesser, implementering och inkorporering kan skapa skillnad i aktivitetsbaserat arbetssätt inte bara mellan organisationer utan även från person till person.
Bli medlem eller partner och ta del av hela föredraget. Besök www.officeinsights.se

Så skapar du en hållbar digital arbetsmiljö – motverka stress och möjliggör hälsa med Sara Thomée.
Bli medlem eller partner och ta del av hela föredraget. Läs mer på www.officeinsights.se

King har idag två kontor i centrala Stockholm, endast två minuter från varandra. Receptionen och vissa andra saker såsom tekniken känner man igen i båda kontoren. Samtidigt skiljer sig de båda kontoren från varandra. Varför då? För King är det nämligen viktigt att varje studio får möjlighet att påverka den fysiska designen. Därför blir varje kontor lite annorlunda än andra genom att den lokala kulturen visar sig i designen. Bli medlem eller partner för att ta del av hela föredraget. Läs mer på www.officeinsights.se.

Med sitt flexkontor ville Sj främja samarbetet och bryta inre murar mellan sina olika enheter men också sänka hyreskostnaderna. Så här gick det! Bli medlem eller partner för att ta del av hela föredraget. Läs mer på www.officeinsights.se

Vinnova har gått från traditionellt kontorslandskap till ett helt nytt aktivitetsbaserat kontor. På deras nya kontor finns arbetsplatser som passar alla. Bli medlem eller partnern för att ta del av hela föredraget. Läs mer på www.officeinisights.se

Fanny Englund ÅF Lighting

Sara Samir Pythagoras

Jennifer Rebel Tieto

Pernilla Glaser och Brendon Clark Interactive institute

Magnus Svartengren Uppsala universitet

Aram Seddigh WeOffice

Emma Stenström Handelshögskolan

Annsofi Agholm KPMG

Katarina Graffman Handelshögskolan

Staffan André på SEB

Lena Lid Falkman Handelshögskolan

Hur ser processen ut till att införa aktivitetsbaserat arbetssätt. Ta här del av Tetra Paks praktiska resa till nytt arbetssätt.
Bli medlem för att se klippet i sin helhet.

Är arbete en plats? Hur skapar vi en arbetsmiljö där vi kan utföra våra arbetsuppgifter oavsett var vi är och vilken kontorslösning och arbetssätt som råder på arbetsplatsen.
Bli medlem för att ta del av klippet i sin helhet.

Tetra Pak strävar efter att samla alla sina anställda i Lund samlad på en och samma plats, det var en av anledningarna till att de valde aktivitetsbaserat arbetssätt. Hör här hur de utvecklar sitt kontorskoncept och deras arbetssätt.

Bli medlem för att ta del av klippet i sin helhet.

Hur påverkar personlighet hur vi mår och presterar i olika kontorstyper? Har det någon betydelse om du är introvert eller utåtriktad?
Bli medlem för att ta del av klippet i sin helhet.

På konferensen i Göteborg om kontor och arbetssätt berättar Mattias om Kungälvs kommunhus resa till aktivitetsbaserat arbetssätt och delar med sig av nyckeltal

På konferensen i Göteborg 25 maj 2016 om kontor och arbetssätt hos oss på OfficeInsights berättar Stefan Ulf om vikten av att kontorets fysiska utformning matchar arbetssättet.

På konferensen i Göteborg 25 maj 2016 om kontor och arbetssätt hos oss på OfficeInsights berättar Maria Forssell om Volvo Cars resa till aktivitetsbaserat arbetssätt.

På konferensen i Göteborg 25 maj 2016 om kontor och arbetssätt hos oss på OfficeInsights berättar Mathias Carlzon om hur de har förbättrat säkerheten i sitt nya kontor där de jobbar aktivitetsbaserat. Vår nästa konferens sker i Lund hos Tetra Pak. Se http://www.officeinsights.se

På konferensen i Göteborg 25 maj 2016 om kontor och arbetssätt hos oss på OfficeInsights berättar Jonas Westerlund om deras arbetsplatsstrategi.
Vår nästa konferensen sker 15 juni i Lund se http://www.officeinsights.se för mer information

Aram berättar om sambandet mellan kontor och arbetssätt samt vad som kännetecknar en god förändringsprocess
Vår nästa konferensen sker 15 juni i Lund se http://www.officeinsights.se för mer information

På konferensen i Göteborg 25 maj 2016 om kontor och arbetssätt hos oss på OfficeInsights berättar prof. Ulrike Rahe från Chalmers om deras forskningsprojekt som fokuserar på kontorsarbetsplatser
Vår nästa konferensen sker 15 juni i Lund se http://www.officeinsights.se för mer information

På konferensen i Göteborg 25 maj 2016 om kontor och arbetssätt hos oss på OfficeInsights berättar Anna Berglöw om hur vi kan skapa en god ljudmiljö på kontoret
Vår nästa konferensen sker 15 juni i Lund se http://www.officeinsights.se för mer information