Nyheter i korthet

 • Sverige har svårt att nå FN:s 2030 mål

  Sverige har kommit långt på ”FN:s globala Agenda 2030”, men svåraste målet att nå är att ”Säkerhetsställa hållbara konsumtion och produktionsmönster” enligt OECD. Läs mer här.

 • Lågenergihus ska tillverkas i Filipstad

  Green Holding Company ska snart tillverka lågenergihus i Filipstad. Fabriken kommer att ge jobb till 200 personer. Bolaget har tidigare haft tillverkningen i Estland men är ett Norskt företag Läs mer här.

 • Digitalisering bidrar till sämre kommunikation

  En allt mer digitaliserad arbetsplats leder till sämre kommunikation från ledningen till arbetsgruppen visar en studie gjord i Storbritannien av Lucid Group Läs mer här.

 • Nya kontor byggs i Hammarby Sjöstad

  Fabege och Skanska bygger nya fastigheter tillsammans för första gången. De delar samma åsikter kring hållbarhet och att försöka minska miljöpåverkan. De bygger kontor på 5200 kvd i Hammarby Sjöstad Läs mer här.

 • Bättre ventilation önskas på kontoret

  38 % önskar att de vore bättre ventilation på kontoret visar Skanskas säkerhetsbarometer. Läs mer här.

 • KTH startar ett forskningsprojekt om hållbara städer

  KTH får 960 miljoner kr till Viable Cities, ett forskningsprojekt om hållbara städer som kommer att pågå i 12 år. Läs mer här. 

 • Sverige lämnar stort ekologiskt fotavtryck

  Sverige, USA, Australien och Kuwait har störst ekologiskt fotavtryck per person enligt WWF Living Planet senaste rapport. Koldioxidutsläppen är det som påverkar planeten mest. Byggnader, varor och tjänster som människan använder sig av beräknas i fotavtrycket. Läs mer här.

 • 30 % önskar möjlighet till träning på sin arbetsplats

  30 % önskar möjlighet till träning på arbetsplatsen under arbetstid visar Skanskas säkerhetsbarometer. Läs mer här.