Nyheter i korthet

 • Världen efterfrågar svenska kontorsstolar.

  Sverige ligger i framkant när det gäller innovation, ergonomi och design. Svenska möbelföretag sätter människan och dess behov i centrum. Något annat som kännetecknar svenska möbeldesigner är hållbar design och hållbar tillverkning. Allt fler möbelföretag är angelägna om att ligga i framkant när det gäller återanvändning och återtillverkning. Läs mer här.

 • En app som visar var du befinner dig på det aktivitetsbaserade kontoret.

  En app visar på skärmen alla medarbetarnas avatarbild och vad de jobbar med. Det finns också en funktion om man inte vill vissa sin position och sitter upptagen. Denna app öppnar upp möjligheten att skapa nya kontakter. På Popinwork i Stockholm använder sig av denna app i sitt aktivitetsbaserade arbetssätt. Läs mer här.

 • Öppet arbetsklimat inte samma sak som bra arbetsmiljö.

  En arbetsplats som har ett öppet arbetsklimat innebär att medarbetarnas känslor och tankar får ta plats och att man bryr sig om varandras hälsa. Vi behöver bli bättre på att svara på frågan ”hur mår du?” Målet är att skapa en arbetsplats där alla känner sig trygga och vågar pratar öppet med varandra om saker som tynger en. Läs mer här.

 • Vad stoppar ditt företag från att lyckas?

  En av de viktigaste grundstenarna för att en liten organisation skall evolvera till att bli en stor organisation (vilket är allas mål), är så kallad ”insurgency”. Det innebär att medarbetarna behöver ha ett gemensamt mål att jobba mot för att känna engagemang och inspiration. När medarbetarna har denna grundsten så kommer de automatiskt också att kämpa mer för att organisationen skall lyckas. De kommer att känna att sin plats på företaget är viktig och ha större vilja att göra bra ifrån sig. Läs mer här om de andra grundstenarna som behövs.

 • 40 % försummar andra delar av sitt liv på grund av jobbet.

  Att ägna all sin tid åt jobbet försämrar ens prestation och kvalitet på arbetsuppgifterna. Att inte ha en bra balans mellan arbetet och sin fritid kan orsaka stress och nedstämdhet. Detta dilemma kallas work-life-balance. Läs mer här.

 • Mer sömn ger högre effektivitet på jobbet visar forskning.

  Williams College och University of California har rapporterat i sin forskning att mer sömn ger högre produktivitet och effektivitet. Över 6 timmars sömn per natt är avgörande, sover du mindre än 6 timmar så kommer du att prestera lika dåligt som att du knapp sovit någonting alls. Läs mer här.

 • Företagshälsor håller inte måttet. -Arbetsgivare känner sig lurade.

  Många utredningar från företagshälsovård har alldeles för låg nivå av kvalitet på sina utredningar av psykosocial arbetsmiljö som te.x kränkning, trakasserier och mobbning på arbetsplatsen. Det är viktigt att använda rätt metodik i sina utredningar säger Stefan Blomberg, mobbningsforskare. Läs mer här.

 • Hur du skapar med framgångsrika entreprenöriella team.

  Den största skillnaden mellan bra etablerade organisationer och nystartade företag är att de som funnits längre har bättre definierade roller, mål och strukturer. Företag som inte lyckats med dessa delar riskerar en osäkerhet bland medarbetarna. En annan ingrediens för att lyckas är att kreativitet och samarbete. Läs mer här.