Nyheter i korthet

 • 1,8 Miljarder kronor blir det största köpet någonsin för enskilda kontor i Finland

  Deka Immobilien köper upp kontorsfastigheten Töölönlahdenkatu 3 i Helsingfors som Illmarinen säljer för 1,8 miljarder kronor.  Fastigheten är på 15800 kvadratmeter och är fullt uthyrd med totalt 14 hyresgäster. Läs mer här.

 • Waterfront Business District – Ett nytt affärsdistrikt i Helsinborg.

  Fastighetsägarna Wihlborgs, Castellum och Midroc tillsammans med Helsingborgs stad har tagit fram idén för konstruktionen av detta nya affärsdistikt som är det största stadsutvecklingsprojektet i modern tid i Helsingborg. Distriktet kommer att ligga ute på en pir och innefattar tre kontorsbyggnader på totalt 32 000 kvm. Läs mer här.

 • Omöjligt att få alla nöjda med inomhusklimatet på kontoret.

  Enda sättet att få så många som möjligt att trivas med inomhusklimatet är att ge dem samma förutsättningar vilket innebär att de behöver ha samma klädsel, arbetsuppgifter och aktivitetsnivå. Detta är i princip omöjligt. En persons dagsform påverkar upplevelsen av inomhusklimatet. Om vi sover och äter dåligt eller är stressade så fryser vi lättare. Läs mer här.

 • Arbetsmiljöverket förväntas nå upp till 300 arbetsmiljöinspektörer år 2020 – kan bli svårt att nå.

  Arbetsmiljöverket har inte tillräckliga resurser för att kunna nå detta mål så som det ser ut i nuläget. De måste även hantera stora pensionsavgångar. Under 2017 anställde de 75 nya arbetsmiljöinspektörer under två tillfällen. Läs mer här.

 • Nya moderna kontor i det gamla tobakslagret

  Pagoden är ett gammalt sprit och vinlager som kommer att göras om till fem våningar med kontor. Vindsvåningen blir en egen lokal på 950 kvadratmeter. De gamla takfönstren på vindsvåningen kommer att bevaras, även källarfönstren som är utformade som snapsglas kommer att bevaras tack vare sin k-märkning. Läs mer och se ritningar här.

 • Det behövs varierande kompetenser för att bedöma nya ideér.

  Inte så chockerande att den bästa gruppen att döma nya ideér och innovationer är en grupp med varierande personer och kompetenser. En avhandling från Karlstads Universitet har tittat på personers intuition och rationalitet som vägts in vid bedömningen av en ny idé. Båda delarna behövs för att få ett rättvist resultat. Om personerna i gruppen är för ensidiga eller tekniska så kommer idén troligen att dö. Läs mer här.

 • IRIS är ett femårigt EU-projekt om stadsutveckling

  Nio olika länder deltar i ett stort projekt som ska testa nya lösningar för stadsutveckling inom energi, mobilitet och IKT. Göteborgs stad är med i projektet och koordineras via Johanneberg Science Park. I Göteborg är vi nio aktörer. Läs mer här.

 • The Better Effect Index – Marknadens första verktyg för att ge en heltäckande bild av en produkts avtryck och hållbarhetsfördelar.

  Ett verktyg anpassat för inredningsbranschen för att se en produkts totala påverkan. vilket avtryck en produkt har. Poängen sätts inom sex områden; råvaror och resurser, rena material, återbruk, klimat, socialt ansvar samt ergonomi. Läs mer här.