Medlemskap hos Evensify

OfficeInsights är en del av Evensify AB

Evensify är ett eventbolag som anordnar möten med olika teman. Förutom OfficeInsights driver vi även Iot on Site samt Ework Life. Vi anordnar löpande konferenser och andra typer av möten inom dessa teman.

 

Evensifys medlemmar

deltar kostnadsfritt i alla Evensifys konferenser runt om i landet.

deltar kostnadsfritt i rundvandringar som Evensify arrangerar runt om i landet,

får tillgång till webbseminarier från Evensifys tidigare & kommande konferenser,

ett kontaktnät där man kan lyfta och diskutera aktuella frågor samt

deltar i våra frukost- och lunchseminarium som vi utifrån våra medlemmars intresse anordnas runt om i landet

Om medlemskap hos Evensify

Vid ansökan anger ni hur många medlemsplatser ni önskar er. Dessa platser knyts därefter till personer inom er organisation. Medlemskapet kan inte återbetalas eller överlåtas till andra personer. Medlemskapet gäller innevarande månad samt 12 månader framåt. Medlemskapet debiteras vid ett tillfälle i förskott för hela perioden och kostar  14.990 kr exkl. moms.

Är ni 5 personer eller fler inom en organisation som önskar bli medlemmar kan ni välja att bli guldmedlemmar. Guldmedlemskapet innebär att platserna inte längre är bundna till specifika personer inom organisationen och ni kan fritt välja vilka medarbetare ni skickar till alla Evensifys aktiviteter runt om i landet.

Kontakta oss för mer information.

Utförare kan sponsra våra tillställningar eller bli partners. Läs mer här eller kontakta oss för mer information.

Våra medlemmar (ett urval)