Bättre arbetsmiljö (BAM) - 20-21 Februari i Stockholm

Business-Employees

Kursbeskrivning

Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig arbetsmiljö från grunden. BAM – Bättre arbetsmiljö är en tvådagarskurs som ger grundläggande kunskap om de lagar och föreskrifter som styr och reglerar arbetsmiljöarbetet. Du får ett helhetsperspektiv på arbetsmiljöfrågorna, nyttan och effekterna av en god arbetsmiljö. Du kommer att få lära dig hur du utvecklar arbetsmiljön i din organisation, hur du hanterar fysiska och psykosociala arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen, samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga medarbetare samt var och hur du hittar ytterligare kunskap och svar för att hantera uppkomna arbetsmiljöfrågor i vardagen. Kursen lämpar sig till chefer, HR, arbetsledare, skyddsombud/arbetsmiljöombud och arbetsmiljöansvariga. Efter avslutad kurs erhåller du ett Diplom i BAM.

Tid och Plats

Datum & Tid : 20-21 Februari Kl 8:30-16:00

Plats: Holländargatan 23. (T-bana Rådmansgatan)

Kursen är på två dagar och kostar 6.900 kr. ex moms.

Vi bjuder på frukost och fika.

Kursinnehåll

 • Grundläggande kunskap om de lagar och föreskrifter som styr och reglera arbetsmiljöarbetet
 • Roller, ansvar, samverkan
 • Skyddsombudets uppdrag
 • SAM, Systematiskt arbetsmiljöarbete, grundläggande kunskaper i AFS 2001:1
 • Riskbedömning och handlingsplan
 • Arbetsmiljöpolicy, rutiner, instruktioner
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö, grunderna i AFS 2015:4
 • Att främja hälsa, förebygga och eliminera risker
 • Riskfaktorer i arbetslivet
 • Arbetsmiljöns betydelse för organisation, grupp och individ
 • Verktyg och mätinstrument
 • Söka fördjupad kunskap
 • Friskfaktorer
 • Diskussioner
 • Praktiska övningar utifrån verklighetsbaserade situationer

Kursens mål

Efter den här utbildningen ska deltagarna:

 • kunna identifiera risker och arbeta förebyggande
 • ha grundläggande kunskaper om ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete
 • se sambandet mellan en bra arbetsmiljö och en positiv verksamhetsutveckling
 • kunna söka vidare information

Om Kursledaren

Yvonne Sjöberg hjälper företag att skapa en välfungerande arbetsplats som genomsyras av hög motivation, engagemang och effektivitet. Hon värnar om ett systematiskt, hälsofrämjande och professionellt arbete för att främja utveckling och hälsa för individer, grupp och verksamhet.

Hon är en erfaren utbildningskonsult inom social- och organisatorisk arbetsmiljö och har genomfört flera framgångsrika insatser. Hon har en bakgrund som Projektledare och Verksamhetsutvecklare och är väl förtrogen med den problematik och de utmaningar som verksamheter ”brottas” med. Yvonne brinner för att hjälpa arbetsgivare att skapa en arbetsplats med en bra arbetsmiljö och glada medarbetare.

Yvonne Sjöberg

Yvonne Sjöberg

Anmälan

Anmälan till Bättre Arbetsmiljö (BAM) Kurs