Arbeta Effektivt - 19-20 Mars + 3 Maj i Stockholm

54159178 - team succes. photo young businessmans crew working with new startup project. generic design notebook on wood table.  analyze plans hands, keyboard.

Kursbeskrivning

Denna kurs handlar om att ta kontroll över tiden, verktygen och informationsmängden samt att lära sig att skapa en hållbar struktur. Allt detta genomför vi i workshop-format och helt utifrån era utmaningar och behov. Utbildningen handlar också om att få ut så mycket som möjligt av individens planering och att skapa större resultat genom att lära deltagaren att prioritera rätt.

Vi ser till att medarbetarna får insikt och inspiration till förbättring, men också verktygen att hantera hur man som medarbetare eller chef skall genomföra dessa förändringar!

Tid och Plats

Datum & Tid : 19-20 Mars + 3 Maj

Tider: 13-17 den 19 Mars och den 3 Maj / 8:30-17:00 20 Mars

Plats: Holländargatan 23, Stockholm

Kursen är på två dagar (se upplägg) och kostar 9000 kr. ex moms.

Vi bjuder på frukost och fika.

Kursinnehåll

Minimera avbrott 

✓ Hur tar man kontroll över sina verktyg? E-post och telefon

✓ Hur kommunicerar man med sin omgivning för att minska avbrott?

✓ Hur tar man kontroll över informationen?

Skapa hållbar struktur 

✓ Att ha en uppgiftslista!

✓ En hållbar modell för hantering av information!

✓ Effektiv hantering av mail

Prioritera smart 

✓ Vad är viktigast?

✓ Varför gör människor misstaget att prioritera efter tid och inte efter viktighetsgrad?

✓ Vad skall jag lägga min tid på för att få så stort resultat som möjligt?

Planera smart 

✓ Vad behöver jag tänka på för att få ut så mycket som möjligt av min dag/vecka?

✓ Långsiktig planering!

✓ Planera in det viktigaste (ifrån min prioritering)!

Skapa kontroll 

✓ Hur får jag bättre överblick över mitt arbete?

✓ Hur behåller jag strukturen som jag har lärt mig?

✓ Hur skapar jag balans mellan arbete och fritid?

Kursens mål

Efter den här utbildningen ska deltagarna:

✓ Ha lärt sig nya arbetssätt som är anpassade till nutid

✓ Hittat rätt metod för att bli effektivare och öka produktiviteten.

✓ Lära sig hantera eventuell stress och få mer balans i livet.

Upplägg

Steg 1) Teknisk utbildning (Halvdag – 4 tim)

– Outlook och OneNote

Steg 2) Förstudie, en heldags effektivitets-workshop och utvärdering (Heldag – 8tim)

– Minmera avbrott , Skapa hållbar struktur, Prioritera smart, Planera smart och Skapa kontroll

Steg 3) En halvdags effektivitets-workshop efter 3- 4 veckor (Halvdag – 4 tim)

– Repetition, OneNote och Möteseffektivitet alt Mobilhantering

Nytta!

• Ni får fullständig kontroll på ert arbete och era processer

• Ni får i högre utsträckning RÄTT saker gjorda

• Ni kommer att hinna med det proaktiva arbetet

• Ni kommer se till att saker inte faller ”mellan stolarna”

• Ni kommer kunna nyttja den fulla potentialen i er epost klient

• Ni kommer kunna bevaka och följa upp att saker blir gjorda, med en knapptryckning

• Ni kommer minska stressfaktorerna under arbetsdagen

• Ni kommer få ut mer av er planering

• Ni kommer sluta oroa er för att ni kanske har glömt eller missat något

• Ni kommer kunna följa upp era dagliga aktiviteter utan administration eller större tidsåtgång

Skärmavbild 2018-01-08 kl. 16.14.24

Mansur Köyluoglu från Effektiv Nu håller i kursen.

Anmälan till Arbeta Effektivt Kurs

Anmälan till Arbeta Effektivt Kurs